Monday, 3 October 2011

ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗਲਤੀ ਵੇ ਸੱਜਣਾਂ

ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗਲਤੀ ਵੇ ਸੱਜਣਾਂ
ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗਲਤੀ ਵੇ ਸੱਜਣਾਂ.....
ਸੋਚਿਆ ਨਹੀ ਸੀ ਇੰਝ ਰੁੱਸ ਜਾਏਗਾ.......

ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਨਾ ਸਿਖਾਕੇ .......
ਪਤਾ ਨਹੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ....