Thursday, 13 October 2011

ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ Tenu ਭਰਮਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਐਵੇਂ Sohni ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਲਿਆ

ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ Tenu ਭਰਮਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਐਵੇਂ Sohni ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਲਿਆ
ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ Tenu ਭਰਮਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਐਵੇਂ Sohni ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਲਿਆ...
ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸੁਣ ਸੋਹਣੀਏ, ਚੱਲਣੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ...
ਜੇ Tu ਲਾਵੇ ਉੱਚੀਆਂ Udariਆਂ, ਨਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਚੋti ਦੇ Shiਕਾਰੀਆਂ