Saturday, 10 December 2011

ਜੇ Tusi ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ

Heart Touching Photo
ਜੇ Tusi ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ
ਕਿੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ,
ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ
ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ !