Monday, 23 January 2012

ਜਦੋ 2-2 Shifta ਲਾਕੇ ਵੀ $Dollar ਨੀ ਜੁੜਦਾ

Dollars
ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਬਸਾ ਫੜੀ ਦੀਆ C
ਫੇਰ ਬਾਪੂ ਦਾ ਲੈਕੇ ਦਿਤਾ BullEt ਯਾਦ ਆਉਦਾ 
ਜਦੋ 2-2 Shifta ਲਾਕੇ ਵੀ $Dollar ਨੀ ਜੁੜਦਾ
ਫੇਰ ਬਾਪੂ ਦਾ ਅਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉਡਾਇਆ ਨੋਟ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ