Tuesday, 28 February 2012

ਦੇਖ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਠੋਕਦਾ ਤੇਰਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਭਾਈ

Lai Leya Revalvar 32 Bor Da
ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਬਸ ਤੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਰੁੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ
2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਚਾਰ - ਪੰਜ ਭਰਾ ਸੱਦ ਲਿਆਈ

ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਏਧਾ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਚੜਾਈ

ਹੁਣ ਸੋਹਣਿਆਂ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਆਈ

ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨੀਂ ਕੁੜੀਏ ਓਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੀ ਸੀ
ਜਿਨ੍ਹਾ ਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ਼ ਘੁਮਂਦੇ ਨੇ ਰਿਵਾਲਰ ਪਾਈ
ਦੇਖ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਠੋਕਦਾ ਤੇਰਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਭਾਈ