Sunday, 5 February 2012

ਪੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਪਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜੀ ਲੈ ਲੋ

Girl On Sweet Shop
ਇਕ ਕੁੜੀ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ
ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਅੱਗੋਂ ਹਲਵਾਈ ਬੋਲਿਆ ਪੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ
ਪਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜੀ ਲੈ ਲੋ