Monday, 26 March 2012

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ

Pyar Karn Wale
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ