Tuesday, 19 June 2012

ਆਪ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਭੈੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟੇ ਤੇ ਲਾ ਗਿਆ


Mainu Sutte Te La Gaya
ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਵੈਲੀ
ਮੈਨੂੰ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾ ਗਿਆ
ਆਪ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ
ਭੈੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟੇ ਤੇ ਲਾ ਗਿਆ