Thursday, 23 August 2012

ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ 3 ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਸਕੇ

Little Dreams Inside
ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ 3 ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਸਕੇ :-
1. ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ;-(
2. ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆਰ ♥
3. ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜਾਹ !! :-(