Sunday, 12 August 2012

ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਆਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ

Love Couple
ਹਰ ਸਾਹ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਰੀ ਤੇਰੀ ਨਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਸਹਿੰਦਾ
ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਆਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮਸੌਣ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ