Friday, 30 September 2011

ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਨੇਂ

Sastian Cheezan De Gahak
ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਨੇਂ,
ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ