Sunday, 23 September 2012

ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਮਰਦੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ

Ishq Da Tutor - Ishq
ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਮਰਦੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ,
ਤਾਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨੀਂ ਕਰਦੇ,
ਲਾਟਰੀ ਸੁਣੋ, ਸੁਣਾਇਓ ਜੀ, ਜੋ ਗਲਤੀ ਵਿਨੈਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ,
ਉਸਨੂੰ ਨਾਂ ਦੁਹਰਾਇਓ ਜੀ