Tuesday, 23 October 2012

ਕੋਈ 7 ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ

Koi 7 Janam Ni De Sakda
ਕੋਈ 7 ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਜਨਮ 'ਚ ਐਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ,
ਮੈਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ ਦਿੱਤਾ