Wednesday, 24 October 2012

ਲੱਗਦਾ Undertaker ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ

Undertaker
ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ,
ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਦਾ,
ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ,
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ,
ਉਧਰੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਘੰਟਾ ਵਜਾ ਦਿੰਦਾ,
ਪੰਜਾਬੀ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਓਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ .....!!!
ਲ ਲ ਲੱਗਦਾ UNDERTAKER
ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ