Sunday, 9 December 2012

ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ੀਸ਼ ਕੀਤੀ

Doctor After Operation
ਡਾਕਟਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਂ,
.
.
.
.
ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ੀਸ਼ ਕੀਤੀ...!!! :(