Sunday, 19 May 2013

Jehde Mere Veer +2 Cho Pass Ho Gaye

Young School Girls
ਮਸ਼ੂਕ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛਾ ਨੀ ਵੇਖੀ ਦਾ,
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ +2 ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ,
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ੳਹਨਾਂ ਨੂੰ Double ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿਉਂਕਿ
ਇਸ ਵਾਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਣ ਗੀਆਂ

Mobile Version
Mashuk Chali Jawe Tan Picha Ni Vekhi Da,
Jehde Mere Veer +2 Cho Pass Ho Gaye Ohna Nu Mubarkan,
Jehde Mere Veer Fail Ho Gaye,
Ohna Nu Double Mubarkan,
Is Var Class Ch Nawian Kudian Aaun Giyan