Thursday, 22 August 2013

Katrina Kaif Hon Da Ehsas

Katrina Kaif Hon Da Ehsas
ਮੁੰਡਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੈਹ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ
Katrina Kaif ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ Aa !!!!!

Mobile Version
Munda Ik Ajehi Shaeh Da Naam Aa,
Jehda Bhaidi Jehi Kudi Nu Bhi
Katrina Kaif Hon Da Ehsas Karwa Dindi Aa