Wednesday, 12 October 2011

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਦਾਸ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ, ਅਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਦਾਸ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ, ਅਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਦਾਸ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ, ਅਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ,,
ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,,ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ......