Monday, 17 October 2011

ਬੜਾ ਬਚਪਨ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਨੀ ਖਿਲਰੇ ਵਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਖ਼ਾਕ ਸੀ ਛਾਣੀ

I Really Miss Our Memories
ਬੜਾ ਬਚਪਨ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਨੀ ਖਿਲਰੇ ਵਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਖ਼ਾਕ ਸੀ ਛਾਣੀ
ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ,ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਵਿਦੇਂਸਾ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਦਿਲਜਾਨੀ
ਲੱਭਣ ਜਿੰਦਗਾਨੀ, ਨੀ ਖਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਪੱਕੇ,ਦੇਸ਼ ਨਾ ਭੁੱਲਦਾ ਆਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ