Thursday, 17 November 2011

ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਕੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ

Punjabi Poetry
ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਕੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
ਕੁਝ ਲਫਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
ਆਪ ਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸ਼ਕ
ਤੇ ਹੋਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ