Thursday, 17 November 2011

ਦੱਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜੀਏ

I Am Calling It Love Soon
ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਪੁਰਾਣੀ ਆਵੇ ਨੀ
ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿੰਝ ਤੜਫਾਵੇ ਨੀ
ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਮਰੀਏ
ਅਸੀਂ ਜਿਤ ਕੇ ਬਾਜੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ
ਦੱਸ ਪਿਆਰ ਕੀ ਕਰੀਏ
ਨੀ ਲਿਖੀਆਂ ਤਕ਼ਦੀਰਾ ਮਾੜੀਆ
ਦੱਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜੀਏ