Wednesday, 14 December 2011

ਦੇਖਦੀ ਕੀ ਏਂ ਆਜਾ ਚਿੰਬੜ ਜਾ..

Jatt And Chudel
ਜੱਟ
.
.
ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ
.
.
ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ::::::
.
.
ਆਏ ਹਾਏ...ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ....ਕੋਣ ਹੋ
ਤੁਸੀਂ..???
.
.
ਕੁੜੀ {ਚਿੱਲਾ ਕੇ}::::::
.
.
ਮੈਂ ਚੁੜੇਲ ਹਾਂ........।।।
.
.
ਜੱਟ ::::: "" ਨਾ ਫੇਰ
.
.
ਦੇਖਦੀ ਕੀ ਏਂ.....
.
.
ਆਜਾ ਚਿੰਬੜ ਜਾ..