Saturday, 24 December 2011

ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਲਾਇਨਾਂ

Khalistan Zindabad
ਚੋਰ-ਉਚੱਕਾ ਚੌਧਰੀ, ਤੇ ਗੁੰਡੀ ਰੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਕਿਤੇ ਸ਼ੀਂਹ ਕਦੇ ਕੁੱਤੇ! ਉਹ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ, ਇਹ ਵੱਢਣ ਸੁੱਤੇ!