Monday, 6 February 2012

ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਦੋਸਤੋ , ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ

Mother Love
ਜਦ ਸਭਨਾਂ ਥਾਈਂ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਮਾਂ ,
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ,
ਮੋਹ -ਮਮਤਾ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ -ਜਾਗਦੀ ਮੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ,
ਚਿਹਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਲ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ,
ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਦੋਸਤੋ , ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ