Friday, 3 February 2012

ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ Google ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ

Google Wale Santa Di Jai
ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ Google ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ COMMENT ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ
”ਬੋਲ ਗੂਗਲ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜੈ”