Sunday, 12 February 2012

ਕਿਸ ਡੇ - ਖਾਸ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ Message

Kiss Stamp - Message
ਕਿਸ ਡੇ - ਖਾਸ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ Message

ਕਿਸ ਇੱਕ Stamp ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ Stamp ਲਾ ਤੀ
ਫੇਰ ਉਹ ਏਧਰ ਉਧਰ ਨੀਂ ਜਾਉਗੀ,

ਪਰ ਮੁੰਡੇ Stamp ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਓ ਘੱਟ ਨੇ....!!!