Saturday, 21 April 2012

ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ

God Soul
ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਿਗਾਰ ਤੂੰ ਇਵੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ,
ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ