Thursday, 12 April 2012

ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ "ਸਾਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਪਸੰਦ ਨੀ"

Beutifull Gursikh couple
ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ
"ਸਾਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਪਸੰਦ ਨੀ"
ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵੀ " ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ
ਨਾਲ ਨਿਭਦੀ ਏ "
ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਬਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੀ