Sunday, 24 June 2012

ਚਾਅ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇਤੀ ਪਾਰਟੀ

Punjabi Girls Party
18ਵੇਂ 'ਚ ਪੈਰ ਹਜੇ ਰੱਖਿਆ
ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ
ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ‘ਮੱਛਰ’ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ Masoun ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰਤੀ
ਚਾਅ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇਤੀ ਪਾਰਟੀ