Tuesday, 3 July 2012

ਸਿਵਾ ਬਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ


Dunia Suni Kar Gaya
ਸਿਵਾ ਬਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ,
ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਗੀਆਂ
ਲੱਗਦਾ ਪੱਟਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਦਾ
ਤਾਂਹੀਓ ਦੁਨੀਆਂ ਸੁੰਨੀ ਕਰ ਗਿਆ