Sunday, 8 July 2012

ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੰਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸਾਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ


Indira Gandhi
ਕਰਕੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਿਆਰੀ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹਿੰਦੂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ?
ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੰਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸਾਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ