Sunday, 21 October 2012

ਜਿਨ੍ਹਾ ਦਾ ਬੰਬ ਦੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂਤ ਨਿਕਲਿਆ

Sarkar Ne Elan Kita
ਰੇਲ ਵਿਚ ਬੰਬ ਫਟਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ
ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਅਤੇ ਜੋ
ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ
Brahmin - ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ:- ਜਿਨ੍ਹਾ ਦਾ ਬੰਬ ਦੀ ਅਵਾਜ
ਸੁਣ ਕੇ ਮੂਤ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸਕੀਮ ਆ ?

From: Vishal