Tuesday, 6 November 2012

ਜੇ ਤੂੰ ਕੁੜੀਏ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ

Khaida Chad Akhbaran Da
ਜੇ ਤੂੰ ਕੁੜੀਏ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਖੈੜਾ ਛੱਡ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ,
ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਮੁੰਡਾ ਚੁਣ ਲੈ ਨੀਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ