Friday, 21 December 2012

ਸਾਡਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਵਾ ਗਈ

Lakhan Da Kharcha
ਸਸਤੀਆਂ ਨਿੱਕਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ,
ਮਰਜਾਨੀ Brand ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਾ ਗਈ,
ਨਾਈਕੀ, ਰਿਬੋਕ ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਦੀਆਂ ਕੈਪਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਗਈ,
ਚਲੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮਰਜਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ,
ਸਾਡਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਵਾ ਗਈ