Saturday, 9 March 2013

Masoun De Asool

Masoun De Asool
Masoun De AsooL,
Dish ਚੱਲਦੀ ਨੀ Cable ਲਵਾਉਣੀ ਨੀਂ,
Zahaj ਮਿਲਣਾ ਨੀ Car ਚਲਾਉਣੀ ਨੀਂ,
ਆਪਾਂ ਭਜਾ ਕੇ ਕੋਈ Kudi ਲਜਾਣੀ ਨੀਂ,
ਉਂਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਉਣੀ ਨੀਂ,
FB ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਨੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ Add ਕਰਨੀ Ni

Mobile Version
Dish Chaldi Ni Cable Lawauni Ni,
Zahaj Milna Ni Car Chalauni Ni,
Apa Bhja Ke Koi Kudi Lijani Ni,
Unjh Sade Naal Kise Ne Viauni Ni,
FB Te Koi Kudi Asli Hai Ni Te Apa Add Karni Ni