Friday 31 January 2014

Pyar Howe Ik Naal

Pyar Howe Ik Naal
ਯਾਰ ਹੋਵੇ ਇਕ ਪਰ ਮੋਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ,
ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੜੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ

Mobile Version
Yaar Howe Ik Par Mauke Te Kam Aaun Wala Howe,
Pyar Howe Ik Naal, Par Madian Tak Naal Jaan Wala Howe