Friday, 14 October 2011

ਕੈਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ

ਕੈਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਓਂ ਹੁੰਦੈ ??
ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਓਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਓਂ ਹੁੰਦੈ ??
ਪੀੜਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ
ਕੈਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ