Tuesday, 11 October 2011

ਸੂਹੇ ਫੂੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬੋਲ ਤੇਰੇ,ਸੁਪਨੇ ਚ੍,ਕੰਨੀ ਪੈਦੇ ਨੇ

ਸੂਹੇ ਫੂੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬੋਲ ਤੇਰੇ,ਸੁਪਨੇ ਚ੍,ਕੰਨੀ ਪੈਦੇ ਨੇ
ਸੂਹੇ ਫੂੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬੋਲ ਤੇਰੇ,ਸੁਪਨੇ ਚ੍,ਕੰਨੀ ਪੈਦੇ ਨੇ,
ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਨੈਣ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਕੀ ਤੱਕਣਾ ਚੰਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ,ਇਹ ਤਾ ਚੜਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ...