Wednesday, 12 October 2011

ਅੱਜ ਦੀਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ PrObLeM

ਅੱਜ ਦੀਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ PrObLeM
ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ PrObLeM ! 
sImPlE ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ mOdReN ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਨਹੀ ਕਰਦੇ
fOrEgNeRs ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 22 ThODa ਇੰਨਾ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪੈਂਦਾ ਨੀ......