Monday, 14 November 2011

ਮੈਂ ਗਰਜ ਅਸਮਾਨੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ

I Love You
ਮੈਂ ਗਰਜ ਅਸਮਾਨੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ...
ਨਿੱਤ ਲੰਘਾਂ ਤੇਜ ਸਮੀਰਾਂ ਚੋਂ...
ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਆਣ ਵਸਦਾ ਹਾਂ...
ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਨਿੱਤ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ...
ਡਰ ਨੈਣਾਂ ਵਾਲੀ ਰਫਲ ਦੋਨਾਲੀ ਦਾ...
ਹੋਰ ਡਰਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਤੀਰਾਂ ਤੋਂ...
ਡੇਰਾ "ਸ਼ਕਤੀ" ਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਏ...
ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੀ ਹੱਥੀਂ ਲਕੀਰਾਂ ਚੋਂ...

ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ