Tuesday, 24 April 2012

ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ What's On Your Mind ?

Dating On Facebook
ਕੁੜੀ - ਹਰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ?
ਮੁੰਡਾ - ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ what's on your mind ?
ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਰਹਿਣੀ ਏਂ