Friday, 7 September 2012

ਕੱਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ

Punjabi Cute and Simple Girl With Cleavage
ਕੱਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ,
ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵਿਛੜੀ ਏਂ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ,
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਿਆ ਸੀ,
ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਫਿਰ ਭਰਿਆ ਸੀ