Monday, 10 October 2011

ਅਸੀਂ ਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੱਸ ਲੈਣਾ

ਅਸੀਂ ਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੱਸ ਲੈਣਾ
ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡਣੀ,ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ...
ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਜਹੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਸਾਥ,ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੱਸ ਲੈਣਾ...